V soboto, 28. februarja 2020, je v Domu krajanov Turjak potekal redni občni zbor društva s približno polovično udeležbo članov in članic.

Predsednik društva Lojze Senčar je predstavil finančno poslovanje v letu 2019, ki je bilo zelo uspešno, uresničena je bila večina načrtovanih aktivnosti. Potekale so tudi redne volitve članov za delo v organih društva. Predsednik je ostal Lojze Senčar, ki je vodenje društva prevzel pred enim letom, po predčasnem odstopu prejšnjega predsednika. Po predstavitvi načrta za naslednje leto je novo izvoljenim in drugim članom zaželel uspešno sodelovanje in delo v naslednjem mandatnem obdobju.