Ogledali si boste znamenitosti vasi in poskusite mnoge domače ekološke dobrote. Program posebej organiziramo za skupine odraslih, za vrtce in šole. Prilagajamo ga željam obiskovalcev in ga lahko dopolnimo. Cene so odvisne od podrobnosti ponudbe in števila udeležencev.

  • spoznavanje zgodovine vasi od prazgodovinske naselbine
  • ogled znamenitosti v vasi (rubrika Znamenitosti)
  • pokušina in nakup tradicionalno pripravljene hrane in pijače: 
    • Trubarjeva malica (ekološka prosena kaša s suhimi slivami, krhljak in krhljevka)
    • suho sadje v medu ali žganju, domača marmelada, sadni sokovi in druge dobrote