Hribovska vasica Gradež v občini Velike Lašče, zibelki slovenske književnosti, je le 25 km oddaljena od Ljubljane. Središče starega Gradeža leži na nadmorski višini 600 m. Na nekdanjih gradeških senožetih (kjer je bilo pred 2. svetovno vojno celo smučišče) se je razvil še novejši del Gradeža (h. št. nad 100), v začetku kot naselje počitniških hišic, danes pa je tudi tam vse več stalnih bivališč. Tudi v stari vasi je mnogo novih hiš, saj narašča število mladih družin. Pred leti je bilo pod stoletno lipo urejeno novo središče s predstavitveno tablo, na kateri so navedene glavne zanimivosti v vasi, ki je kot naselbinska dediščina vpisana pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Da se ohranja spomin na prednike in njihovo zapuščino, skrbi tukajšnje Društvo za ohranjanje dediščine.

Ena najstarejših in najzanimivejših vasi na Turjaškem - zgodovina


O začetku naselitve priča prazgodovinsko gradišče. Nekaj ostankov obrambnega nasipa leži v sosednji vasi Sloka Gora. V srednjem veku je v turjaških listinah omenjen dvor Grades (1352, 1372). Do sredine 20. stoletja so se številčne družine preživljale s kmetijsko in številnimi dopolnilnimi dejavnostmi, predvsem z ročnim izdelovanjem zobotrebcev, pletenjem košar in metel. Nekaj je bilo tudi furmanov, mizarjev, zidarjev, nekateri so si pomagali s peskokopi, s prodajo drv ipd. Stare gradeške hiše so bile zgrajene iz domačega kamna, večina tistih, ki so še ohranjene ali obnovljene, je bilo zgrajenih v 2. polovici 18. stoletja. Vsaka je imela krušno peč in vodnjak. Danes je kmetijstvo le redka dopolnilna dejavnost, ne več vir preživetja.

Vas zanimiva za Slovenski etnografski muzej


Leta 1948 je njegova terenska raziskovalna skupina sistematično opisala, zrisala, fotografirala vse hiše, vodnjake, hleve, kozolce, čebelnjake, značilne skrinje ter drugo stanovanjsko in delovno opremo. Ohranjeni so tudi zapisi o pogovorih z vaščani o življenju, delu, prehrani, noši, navadah in običajih. Od leta 2006 je v prostoru poleg sušilnice sadja odprta stalna razstava o zgodovini Gradeža. Na starih fotografijah lahko vidite: Kogojevo hišo ob vaški luži, v kateri so nekoč napajali živino, pozimi pa so se otroci drsali; vaškega posebneža Bajdeta pri izdelavi osovnika, ptiča z vejico, ki kaže nekdanjo gostilniško klet, značilne kašče … Ohranjene so stare gradeške smuči, viseča tehtnica, sklednik s staro posodo za kuhanje v peči.