Ena najzanimivejših in najstarejših vasi na Turjaškem

Hribovska vasica Gradež v občini Velike Lašče, zibelki slovenske književnosti, je le 25 km oddaljena od Ljubljane. Središče starega Gradeža leži na nadmorski višini 600 m. Na nekdanjih gradeških senožeti se je razvil še t. i. Gradež nad 100, v začetku kot naselje počitniških hišic, danes pa postaja vas stalnih bivališč. Tudi v stari vasi je danes mnogo novih hiš, saj narašča število mladih družin. Pred leti je bilo pod stoletno lipo urejeno tudi novo središče vasi s predstavitveno tablo. Da se ohranja spomin na prednike in dediščino, skrbi Društvo za ohranjanje dediščine.

Zgodovina


O začetku naselitve priča prazgodovinsko gradišče. Ostanki obrambnega nasipa so v sosednji vasi Sloka Gora. V srednjem veku je v turjaških listinah omenjen dvor Grades (1352, 1372). Do sredine 20. stoletja so se številčne družine preživljale s kmetijsko in številnimi dopolnilnimi dejavnostmi, predvsem z ročnim izdelovanjem zobotrebcev, pletenjem košar in metel. Nekaj je bilo tudi furmanov, mizarjev, zidarjev, nekateri so si pomagali s peskokopi, s prodajo drv ipd. Stare gradeške hiše so bile zgrajene iz domačega kamna, večina tistih, ki so še ohranjene ali obnovljene, so bile zgrajene v 2. polovici 18. stoletja. Vsaka je imela krušno peč in vodnjak. Danes je kmetijstvo le redka dopolnilna dejavnost, ne več vir preživetja.

Vas zanimiva za Slovenski etnografski muzej


Leta 1948 je njegova terenska raziskovalna skupina sistematično opisala, zrisala, fotografirala vse hiše, vodnjake, hleve, kozolce, čebelnjake, značilne skrinje ter drugo stanovanjsko in delovno opremo. Ohranjeni so tudi zapisi o pogovorih z vaščani o življenju, delu, prehrani, noši, navadah in običajih. Od leta 2006 je v prostoru poleg sušilnice sadja odprta stalna razstava o zgodovini Gradeža. Vidite lahko stare slike: Kogojeve hiše, ob vaški luži, v kateri so nekoč napajali živino, pozimi pa so se otroci drsali; vaškega posebneža Bajdeta pri izdelavi osovnika, ptiča z vejico ki priča o stari gostilniški, značilnih kašč … Ohranjene so stare gradeške smuči, stara viseča tehtnica, sklednik s staro posodo za kuhanje v peči. 

Spremljajte nas

Bodite na tekočem z dogajanjem na Gradežu. Spremlajte nas preko Facebooka ali pa se prijavite na e-novice.