Naši člani in članice so se na povabilo predstavnikov drugih društev udeležili več dogodkov po Sloveniji. 

Že 16. julija so bili na Trških dnevih v Žužemberku, kjer so poleg prodaje na stojnici predstavljali tudi podeželska opravila, 31. julija pa enako na Aninem sejmu v Višnji Gori. Udeležili so se tudi tradicionalnega sejma v Ribnici 4. septembra.

Na 20. festivalu nevladnih organizacij LUPA 2022 v centru Ljubljane je 8. septembra sodeloval Roman Jeglič. Od 5. do 17. septembra se je na povabilo Marije Merljak naše društvo predstavilo v BTC na tržnici Diši po domačem, 14. oktobra pa je društvo sodelovalo na prireditvi v Zapotoku pri Kureščku. 

Predstavitev društva je povsod dobro uspela, saj so obiskovalci pokazali zanimanje za stare obrti in tudi za našo ekološko ponudbo dobrot iz suhega sadja. 

Lupa

Lupa

Ribnica

Ribnica

Višnja Gora

BTC

BTC

BTC

Žužemberk

Žužemberk

Višnja Gora

Zapotok

Zapotok